foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Login Form

ประวัติโรงพยาบาลพรานกระต่าย

     โรงพยาบาลพรานกระต่าย ได้ริเริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2523 โดยนางสาวสัมฤทธิ์ พุ่มรักซ้อน ชาวอำเภอผักให่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้บริจาคที่ดินแปลงนี้ส่วนหนึ่งและชาวอำเภอพรานกระต่ายได้ร่วมกันซื้อขยาย อีกส่วนหนึ่ง รวมเป็นเนื้อที่ 27 ไร่ 3 งาน 100ตารางวา มอบให้แก่กระทรวงการคลัง และได้งบประมาณก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ในปี พ.ศ.2524 ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี จึงแล้วเสร็จเปิดการครั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2526


      ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณขยายโรงพยาบาลจากขนาด 10 เตียงเป็นขนาด 30 เตียง จำนวน 15 ล้านบาทเศษ เพื่อก่อสร้างอาคารต่าง ๆ คือ ตึงอำนวยการ 1 หลัง ตึกผู้ป่วยขนาด 30 เตียง 1 หลัง โรงอาหาร-ครัว-ซักฟอก 1 หลัง โรงรถ-พัสดุ 1 หลัง บ้านพักข้าราชการ 6 หลัง เริ่มก่อสร้างเมื่อต้นปี พ.ศ.2535แล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2536
      สำหรับตึกสงฆ์ "พระมงคลเทพมุนี" พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเดช ป.ธ..9) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ เจ้าคณะภาค 16 กรรมการมหาเถรสมาคมและพระครูวชิรปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดกฏิการาม เจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย ได้ร่วมกันดำเนินการชักชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวอำเภอพรานกระต่ายและชาวกรุงเทพมหานครสร้างขึ้น เป็นอาคารผู้ป่วยขนาด 30 เตียง มีห้องคนไข้พิเศษปรับอากาศ 6 ห้อง มีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมมูลทั้งอาคารตึกสงฆ์นี้ทางคณะผู้ดำเนินการอนุญาติ ให้โรงพยาบาลใช้เป็นที่พักรักษาคนไข้ที่เป็นคฤหัสถ์ได้ มิใช่รับเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้น นอกจากนี้ คณะผู้ดำเนินการสร้างตึกสงฆ์ ยังได้บริจาคอุปกรณ์ และสิ่งอื่น ๆอันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโรงพยาบาลอีกเช่น เครื่องปรับอากาศตามห้องต่าง ๆ เตียงชนิดต่าง ๆ ท่ออ๊อกซิเย่นตามห้องต่าง ๆ เครื่องเอ๊กซเรย์ เครื่องมอืแพทย์และอุปกรณ์ที่สำคัญอื่น ๆ อีกจำนวนมา ซึ่งทำให้อาคารทุกหลังทั้งของทางราชการและตึกสงฆ์ มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอสำหรับรักษาคนไข้ รวมทั้งได้สร้างห้องน้ำสาธารณะปรับพื้นทำถนนรอบบริเวณตึกสงฆ์อีกส่วนหนึ่งด้วย


          รวมความแล้ว โรงพยาบาลพรานกระต่ายที่ขยายใหม่นี้ ได้ใช้เงินไปแล้วดังนี้ คื่อ ค่าก่อสร้างอาคารของทางราชการจำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 15,981,994 บาท(สิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) ค่าก่อสร้างเฉพาะตัวอาคารตึกสงฆ์ จำนวน 3,016,598. บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าอุปกรณ์ และอื่น ๆ รวม 3,789,598. บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 22,788,560.บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
        บัดนี้ ได้มงคลฤกษ์แล้ว เกล้ากระผมขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณได้โปรดเมตตราทำพิธีเปิดป้ายโรงพยาบาล และตึกสงฆ์ "พระมลคลเทพมุนี"เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวอำเภอพรานกระต่ายสืบต่อไปตลอดกาลนาน

 

นาฬิกา

สถิติเข้าเยี่ยมชม

880626
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
211
344
2337
873579
10866
9874
880626

Your IP: 3.239.59.31
2023-09-21 12:43
Copyright © 2023 SnowBoard Rights Reserved.