foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Login Form

ตำบลห้วยยั้ง
ประวัติความเป็นมา
ตำบลห้วยยั้ง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหนองหัววัว ซึ่งได้แยกจากตำบลหนองหัววัว ตั้งแต่วันที่ 16พฤศจิกายน 2538 และจัดตั้งเป็นสภาตำบลห้วยยั้ง ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง, หมู่ 2 บ้านคลองกลาง, หมู่ 3 บ้านแคทอง, หมู่ 4 บ้านไร่สุขขุม, หมู่ 5 บ้านดอกเข็ม, หมู่ 6 บ้านลานช้างท่าว, หมู่ 7 บ้านท่ามะเฟือง,หมู่ 8 บ้านทุ่งยาว, หมู่ 9 บ้านลานไผ่
สภาพทั่วไปของตำบล
โดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง จากทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ลาดเท ทางทิศเหนือสุด ของตำบลประกอบด้วยภูเขา และป่าไม้เบญจพรรณนานาชนิด มีพื้นที่ 103 ตารางกิโลเมตร หรือ38,089 ไร่ แยกเป็นพื้นที่การเกษตร 20,560 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 1,105 ไร่
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย และตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังตะแบก และตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,134 คน แยกเป็นชาย 2,542 คน หญิง 2,592 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
ทำนา รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง
3. วัด 1 แห่ง
4. สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
5. สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง
6. อ่างเก็บน้ำโว้งลาน 1 แห่ง

ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยั้ง 259/1 หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 โทร : 055-749767

 

นาฬิกา

สถิติเข้าเยี่ยมชม

880624
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209
344
2335
873579
10864
9874
880624

Your IP: 3.239.59.31
2023-09-21 12:41
Copyright © 2023 SnowBoard Rights Reserved.