พญ.พจนีย์ วัชรกานนท์

                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรานกระต่าย